Abaqeqeshi abaninzi baye banikezela ngeSikole kunye neeKholeji zeThutho eMalta kubafundi abayizinkulungwane imihla ngemihla kuba i-1940 .......

Abaqeqeshi abahamba phambili banikezela izithuthi ezikolweni kwinani elikhulu lezikolo eMalta. Ukususela kwizikolo zikarhulumente, kwizikolo ezizimeleyo, izikolo zeelwimi zangaphandle kunye nezikolo zesonto.

Siyazingca ngokuba yinkampani yokuqala ekhuthaze kwaye iphuhlise indlela yendlela yebhasi enamanani abafundi abayaziyo namhlanje.

Njengoko siye sanikela le nkonzo ezikolweni ixesha elide kangangokuthi siyayiqonda ngokupheleleyo uxanduva lomsebenzi wokuthatha nokuzisa umntwana ngokuphepha ekhaya ukusuka kwisikolo ukuya kubazali bakhe imihla ngemihla.

Abaqhubi bethu bayakuqonda ukubaluleka koku kwaye bathobele iinkqubo ezingqongqo zokhuseleko nemimiselo eqinisekisa ukuba bonke abasebenzi besikolo kunye nabafundi bafika kwindawo abaya kuyo ngexesha, ngendlela ekhuselekileyo nefanelekileyo.

Iingqinisiso ezivela kwiZiko leMfundo esizikhonzayo

ISICELO SOKUTHUTHA IZIKOLO

I-De la Salle College, eMalta

Ikholeji yaseSt Edwards, eMalta

St Edwards Collage Malta