Mae Coramount Coaches wedi bod yn darparu Cludiant Ysgol a Choleg ym Malta i filoedd o fyfyrwyr bob dydd ers y 1940's .......

Mae Coramount Coaches yn darparu cludiant ysgol ar gyfer y nifer fwyaf o ysgolion ym Malta. O ysgolion cyhoeddus, i ysgolion preifat, ysgolion tramor ac ysgolion eglwysig.

Rydym yn falch o'n oursleves i fod yn y compnay cyntaf a anogodd a datblygodd y llwybr system bysau rhif y mae myfyrwyr yn ei wybod amdano heddiw.

Gan ein bod ni wedi darparu'r gwasanaeth hwn i ysgolion am gyhyd ag y byddwn yn deall cyfrifoldeb y gwaith o fynd â phlentyn yn ddiogel o'r cartref i'r ysgol bob dydd.

Mae ein gyrwyr hefyd yn deall pa mor bwysig yw hyn ac yn cydymffurfio â gweithdrefnau a rheoliadau diogelwch llym sy'n sicrhau bod holl aelodau staff yr ysgol yn ogystal â myfyrwyr yn cyrraedd eu datrysiad mewn modd amserol, diogel ac effeithlon.

Tystebau gan Sefydliadau Addysgol yr ydym yn eu gwasanaethu

FFURFLENNI CAIS CLUDIANT YSGOLION

Coleg De La Salle, Malta

Coleg St Edwards, Malta

Collage St Edwards Malta