Malta a hanes cyfoethog yr ynys

Wedi'i leoli ym Môr Canolog y Môr Canoldir, mae Malta yn archipelago fach o bum ynys - Malta (y mwyaf), Gozo, Comino, Comminotto (Maltese, Kemmunett), a Filfla. Nid yw'r ddau olaf yn byw. Y pellter rhwng Malta a'r pwynt agosaf yn Sicily yw 93 km tra bod y pellter o'r pwynt agosaf ar dir mawr Gogledd Affrica (Tunisia) yn 288 km. Mae Gibraltar yn gorwedd ar 1,826 km i'r gorllewin tra mae Alexandria yn 1,510 km i'r dwyrain. Prifddinas Malta yw Valletta.

Mae'r hinsawdd yn nodweddiadol o'r Môr Canoldir gyda hafau poeth, sych, awtomatau cynnes a gaeafau byr, oer gyda glawiad digonol. Mae'r tymheredd yn sefydlog, y cymedr blynyddol yw 18 ° C a chyfartaleddau misol yn amrywio o 12 ° C i 31 ° C. Mae gwynt yn gryf ac yn aml, y mwyaf cyffredin yw'r gogledd-orllewinol oer a adwaenir yn lleol fel y majjistral, y sych o'r gogledd a elwir yn grigal, a'r deheuad poeth, llaith o'r enw xlokk